Tulospohjainen mainonta

Huomioithan seuraavat erityispiirteet tulospohjaisen mainonnan yhteydessä muiden aineisto-ohjeiden ohella.

 

Kampanjaan on toimitettava 3 mainosmuotoa:

1.    Toimitettava: Boksi 300x250 ja

2.    Toimitettava yksi näistä vaihtoehdoista:Pidennetty suurtaulu 160x600, 200x600 tai 250x600

3.    Toimitettava toinen näistä vaihtoehdoista: Panorama 980x120 tai Jättiboksi 468x400

 

Aineiston vaihtaminen

Kampanja-aikana aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran kampanjan aikana. Suosittelemme toimittamaan kaikki materiaalit ennen kampanjaa, vaikka niitä ajettaisiin vasta myöhemmin kampanjan aikana.

Kampanjaan voi toimittaa useamman aineistoversion. Järjestelmä optimoi kohti parhaiten toimivia materiaaleja. Emme takaa tiettyä näkyvyyttä tai klikkien määrää aineistojen välillä.

 

Tarkemmat aineisto-ohjeet

Mainokset voidaan toimittaa kuva- (jpg, gif, png & html5), tai vaihtoehtoisesti kolmannen osapuolen tagina

Aineistojen maksimikoko 100 kt

Aineistojen mukana tulee toimittaa myös URL-osoite, johon mainoksen klikkaukset ohjataan. Jokaiselle aineistolle voi toimittaa oman URL-osoitteen tai seurannan.

Aineiston on oltava klikattava koko alueelta

Aineisto voi olla kevyesti animoitu, mutta sen pitää olla edelleen klikkiin ohjaava. Aineisto ei saa sisältää ääntä tai videota.

Aineisto on oltava klikkiin ohjaava (kehote, kilpailu, tarjous jne.)

Mainoksessa tulee selkeästi näkyä mainostajan nimi tai logo

 

Virheellinen aineisto

Alma Media ei vastaa aineiston virheellisyydestä johtuvasta aineiston käsittelyn ja kampanjan alun mahdollisesta myöhästymisestä

Alma Media pidättää oikeuden olla julkaisematta sopimattomaksi katsomaansa tai yllä olevia ehtoja noudattamatonta materiaalia

 

Kohdentaminen

Sallitut kohdennukset Geo, Päätelaite, Demografiat (ikä ja sukupuoli) ja Yleiset kiinnostusalueet

Kampanjassa voidaan hyödyntää useampia kohdennuksia ”tai”-ehdolla niin, että kyseinen mainos näytetään kumpaankin kohderyhmään kuuluvalle. Esimerkiksi 25-44 -vuotiaat tai penkkiurheilusta kiinnostuneet.

Kampanjassa voidaan hyödyntää maakunta- tai päätelaitekohdennusta ja muita kohdennuksia niin, että kyseinen mainos näytetään kumpaankin kohderyhmään kuuluvalle. Esimerkiksi Uusimaa ja moottoriajoneuvoista kiinnostuneet tai Uusimaa ja 25-44 -vuotiaat.

Kampanjassa ei voida yhdistää kahta tai useampaa kiinnostus- tai demografiakohdennusta ”ja”-ehdolla niin, että kohdennuksen molempien ehtojen tulee täyttyä. Esimerkiksi 25-44 -vuotiaat ja penkkiurheilusta kiinnostuneet.